Contact                                    

Voor meer informatie kun je met ons contact opnemen                                                                        

www.gastouderbijdebloem.nl

Carola Thoomes
Duivenkamp 169                                                                           
3607AH Maarssenbroek                                   

06-22620819

carolathoomes@telfort.nl

Feedback

Privacy
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt.